Sateenkaarisanomat-logo

Näkemällä itsesi kehityt uudeksi

Energiatason kohoamiseen liittyvät vaikutukset

Maapallon energiatason kohotessa koko ajan myös meidän energiatasomme kohoavat. Korkea energia saa samassa tilassa olevan matalan energian liikkeelle ja muuntautumaan korkeammiksi energioiksi.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että meissä ihmisissä on nyt menossa iso sisäisten muutosten kausi. Jotta energiatasomme voi kohota edelleen korkeammalle, meidän on kohdattava ja muunnettava tai vapautettava ajatuksissamme menevät, tunteissamme majailevat ja muistoissamme asuvat matalat ajatus-ja tunneasiat.

Sitä kautta kehittyvät kykymme olla ykseydessä, rauhassa ja rakkaudessa. Sen jälkeen koemme lyhyitä visioita ja oivalluksia, kuinka tämä kaikki, koko elämämme, on vain yksi luomamme visio ja illuusio ja miten me opimme olemaan sekä luomamme illuusion sisällä, että sen ulkopuolella.

Kehittyminen on muutosta

Asiat eivät enää ole elämässämme kuten ne ennen olivat, eivätkä ne tule sitä enää olemaan. Muutos on menossa kaikkialla ja kaikessa. Jokainen meistä on varmaan huomannut, miten paljon sisäisiä muutoksia on lähtenyt liikkeelle. Vanhoja muistoja nousee mieleen, koska niihin liittyvät tunnemuistot ovat poistumassa kokonaisuudestamme. Unissa ja päivätajunnan aikana tulee mieleen vanhoja tilanteita joissa on ollut osallisena. Näiden tapahtumien on tarkoitus saada meidät oivaltamaan jotain uutta siitä tilanteesta ja ennenkaikkea, miten se liittyi meidän suhtautumiseemme. Kun oivallamme, tilanteeseen kiinnitettynä ollut energia vapautuu takaisin käyttöömme.

Kehittymisemme tapahtuu huomioinnin prosessin kautta. Huomioimalla, mitä elämässämme on sellaista, joka ei enää palvele rakkauttamme ja iloamme. Huomioimalla, mitä on ajatuksissamme ja tunnemuistoistamme sellaista, että se on kutsunut nuo asiat elämäämme. Muuttamalla näitä ajatuksia ja tunnemuistoja ja niihin liittyviä asenteita ja suhtautumista, voimme luoda itsestämme uutta. Luominen tapahtuu siis pitkälti poistamalla vanhaa, joka ei enää palvele kehittymistämme.

Useat elämässämme vaikuttavat asiat ovat heijasteita syvältä sisimmästämme. Ne ovat talletettuina niin syvälle, ettei päivätajuntamme ole niistä tietoinen. Ja sieltä käsin ne heijastavat koko ajan vaikutustaan elämäämme. Juuri nämä ovat niitä merkityksellisimpiä sokeita pisteitämme, joiden löytämisen ja kohtaamisen kautta elämämme heijastuspisteet todella muuttuvat ja me muutumme ihmisinä onnellisemmiksi, läsnäoleviksi rakkaudessa ja elämässä, kokien vapautta ja iloa.

Me tavoittelemme korkeaa energiatasoa. Useat henkisen kehittymisen tiellä olevat saattavat kokea, että korkeassa energiassa oleminen koko ajan on kehittymisemme ydin. Se on osa ydintä. Koska olemme täällä ihmisinä, olemme olemassa juuri nyt hyvin fyysisellä tasolla. Tämä fyysisyytemme ei ole merkityksetön, se on yksi kehittymisemme avaimista. Se laittaa meidät etsimään vastauksia siihen, miten olemme henkinen olento fyysisessä kehossa, ilmentäen rakkautta ja ykseyttä. Tämä olisi hyvin helppoa tehdä pelkästään henkisen olemisen tasolla. Se, että olemme valinneet ilmentyä fyysisinä ihmisinä, tekeekin tästä haastavamman. Avain henkiseen kehittymiseemme käykin sen kautta, kuinka yhdistämme henkisyyden ja fyysisyyden, sillä ne ovat saman asian polariteetteja.

Henkisyyden ja fyysisyyden yhdistämisessä auttavat seuraavat asiat:

Maadoittuminen

Maadoittuminen on kehollisuuden hyvksymistä, kehonsa rakastamista ja ajallisuuden hyväksymistä. Maadoittumisen myötä tulee yhdeksi maan kokonaisuuden kanssa (kuolemamme jälkeenhän kehomme muuntuu takaisin maaksi). Tämän maayhteyden kautta olemme myös yhtä kaiken kanssa, mitä on maapallon päällä, yläpuolella ja sen sisällä. Tämän kokeminen on yksi avain sisäiseen jumaluuteemme, rakkauteemme ja ykseyteemme.

Maadoittuminen on myös ajallisuuden hyväksymistä ja sitä kautta nyt-hetkessä oppimista. Se on arjen tilanteiden hyväksymistä ja nauttimista niistä sellaisina kuin ne ovat, kykyä nähdä harmaissakin päivissä tai tylsissä tilanteissa jotain elämän kauneudesta. Sen hyväksymistä, että elämä on sekä harmaata että pimeää että valoisaa ja yksikään niistä ei ole olemassa ilman toista. Nyt-hetki on elämän ottamista vastaan sellaisena kuin se on ja siitä iloitsemista. Huomioithan, että me aina itse päätämme, minkälaisena kunkin elämämme hetken koemme ja tätä me voimme vapaasti muuttaa koko ajan.

Kundaliinienergia

Kundaliinienergian tietoinen käyttöönotto ja siihen sulautuminen on myös yksi avaimista. Kundaliinienergia on kehomme ja henkisyytemme yhdistävä energiageneraattorimme, joka aktivoi muunmuassa dna:tamme. Kundaliinienergia on ollut tuhansia vuosia ainoa väylämme kokea ykseys. Tämä on tapahtunut orgasmin kokemisen lyhyenä hetkenä. Nykyinen energiatasomme mahdollistaa kundaliinienergiamme uudenlaisen, asteittaisen käyttöönoton. Samalla se luotsaa meitä takaisin omaan voimaamme ja rohkeuteen olla sitä, mitä olemme. Kundaliinienergian aktivointi kasvattaa kehomme energiatasoa, kuljettaen enemmän energiaa kaikkialle kehoomme, tuoden elämäniloa ja iloa olla sukupuolisesti se, kuka on.

Chakrojen hoitaminen

Näihin energiakeskuksiimme on kiinnittyneinä ajatuksiamme ja tunne-emootiotamme. Niissä on paljon sellaista, joka on sitä vanhaa raskaampaa energiavärähtelyjen tasoa, joka meidän on hyvä muuntaa tai vapauttaa. Sen myötä chakrat kuljettavat sisään korkeampaa energiaa ja kykenevät poistamaan tehokkaammin käytettyä energiaa pois energiajärjestelmästämme.

Kokonaisuuden rakastaminen

Kehomme on kulkuneuvomme tällä kauniilla maaplaneetallamme. Siitä huolehtiminen ja sen rakastaminen ovat avaimia henkiseen kehittymiseemme. Myös tunteidemme hyväksyminen osana ihmisyyttämme kuuluu tähän.

Rakastamalla sitä ihmistä, joka olemme, alamme rakastaa sitä ykseyttä johon kuulumme.

Avuksi kivet

Näiden yllä mainittujen asioiden hoitamisessa olen käyttänyt kristalleja ja kiviä. Kristallit ja kivet koostuvat mineraaleista kuten mekin. Sen myötä niiden mineraalikoostumukset auttavat kehon tasolle liittyvien asioiden hoitamisessa. Kristallien ja muiden korkeasti värähtelevien kivien korkeat energiavärätelytaadut avaavat niitä käyttävän energiaväyliä ja kohottavat energiatasoa. Tämä tuo uusia oivalluksia, kehittää kanavointikykyä, intuitiota ja työskentelyä muiden energia-olentojen, kuten enkeleiden kanssa. Kivet ovat siitä ihanteellisia auttajia, että ne ovat aina vierelläsi auttamassa.

Sari McGlinn

Sari McGlinn

Kirjateema Turun Kenkisen Keskuksen torstai-illassa 25.3. Sari McGlinn kertoo kirjoistaan ja äänitteistään (myös uusista 2010 julkaistuista), jotka tukevat muutoksen prosessiamme.

Sateenkaarisanomat 1/2010 (nro 24)