Sateenkaarisanomat-logo

Vetovoiman laki pähkinänkuoressa

Mitä vetovoiman laki tarkoittaa?

Vetovoiman laki tarkoittaa käytännössä sitä, että vedämme elämäämme koko ajan itsemme kaltaisia asioita. Vetovoiman laki pohjautuu siihen, että kaikki on energiaa ja värähtelyä. Myös me ihmiset olemme lopultakin pelkkää värähtelyä, vaikka vaikutamme olevan kiinteää ainetta. Meidän jokaisen henkilökohtainen värähtelymme muodostuu ajatuksistamme, uskomuksistamme ja tunnetiloistamme. Uskomukset ovat ajatuksia, joita olemme niin tottuneet ajattelemaan, että luulemme niiden olevan tosia. Uskomuksiin liittyy myös voimakas tunnetila, joko negatiivinen tai positiivinen. Värähtelemme siis uskomustemme kaltaista energiaa. Maailmankaikkeudessa vallitsee periaate, jonka mukaan samanlainen vetää puoleensa samanlaista, eli samanvärähteiset asiat hakeutuvat toistensa seuraan. Tämä periaate on sama kuin vetovoiman laki.

Miten voin käyttää vetovoiman lakia oman elämäni luomisessa?

Luomme elämäämme vetovoiman lain perusteella joka hetki. Vedämme koko ajan puoleemme ajatustemme ja erityisesti uskomustemme kaltaisia asioita. Kun uskomuksemme jonkin asian suhteen on positiivinen eli uskomme jonkin haluamamme asian tapahtuvan, vedämme puoleemme tätä haluttua asiaa. Jos uskomuksemme jonkin asian suhteen on negatiivinen, tällöin emme usko saavamme kyseistä asiaa, ja vedämme puoleemme lisää epämukavaa oloa ja halutun asian puuttumista. Mikä tahansa huonolta tuntuva olotila tarkoittaa sitä, että juuri sillä hetkellä värähtelymme kutsuu elämäämme asioita, joita emme halua eli haluttujen asioiden puutetta.

Yleensä emme ole tietoisia ajatuksistamme ja erityisesti niistä tunnetiloista, joita ne meissä herättävät. Maailmassamme on tapana kiinnittää huomiota virheisiin ja epäkohtiin tajuamatta, että kiinnittämällä johonkin asiaan huomiota, aktivoimme asian värähtelyä itsessämme, ja näin kutsumme sitä elämäämme lisää.

Voimme luoda tietoisesti haluamaamme elämää suuntaamalla ajatuksemme niin, että ne tuovat mukanaan helpotuksen tunteen tai muun sillä hetkellä paremmalta tuntuvan tunnetilan. Tämä helpotuksen tai muun paremman tunnetilan löytyminen tarkoittaa aina sitä, että värähtelymme on kääntynyt ei-toivotun asian tilaamisesta toivotun asian tilaukseen. Voimme myös tietoisesti joka hetki suunnata huomiotamme ja ajatuksiamme sellaisiin asioihin elämässämme tai ympäristössämme, joita haluamme lisää. Tai jos niitä ei juuri sillä hetkellä elämästämme löydy, niin voimme löytää niitä mielikuvituksessamme. Oleellista on löytää se tunnetila, joka meillä on silloin, kun elämämme on haluamamme kaltainen. Kun saavutamme tämän tunnetilan, värähtelymme alkaa vetää puoleensa toiveidemme elämää.

Onko tämä sama asia kuin positiivinen ajattelu?

Vetovoiman lain käytännön sovellutukset ovat paljon laajemmat kuin positiivinen ajattelu, vaikka se niihin sisältyykin. Oleellisinta on havaita ajatuksen mukanaan tuoma tunnetila. Voimme mekaanisesti toistaa mielessämme ajatuksia, joissa on sinänsä positiivinen sisältö, mutta jos tunnetilamme ei ole linjassa ajatustemme kanssa eikä tunnu hyvältä, niin tilauksemme maailmankaikkeudelle ei tuo haluamaamme.

Toisaalta jossain tilanteessa ajatus, joka tilanteesta irralleen otettuna voi vaikuttaa varsin negatiiviselta, voi tuoda helpotuksen tunteen ja kääntää värähtelymme haluamamme elämän suuntaan. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa olet masentunut tai koet voimattomuutta. Tällöin kiukustuneen, jopa raivostuneen tai aggressiivisen ajatuksen tavoittaminen tuo helpotuksen tunteen ja kääntää värähtelysi parempaan suuntaan. Sen jälkeen kostoajatukset voivat tuoda helpotuksen. Sen jälkeen luovuttamisajatukset, ja sen jälkeen turhautumista herättävät ajatukset. Ja siitä eteenpäin edelleen tietoista ajatusten suuntaamista siten, että ne tuovat tulleessaan helpotuksen tunteen tai muun parempivärähteisen tunnetilan siinä hetkessä.

Ajatuksia kannattaa suunnata tietoisesti siten, että tunnetila on mahdollisimman lähellä iloa, vapautta, luottamusta ja rakkautta. Kun tunnet rakkautta jokaista asiaa kohtaan, johon suuntaat huomiosi ja ajatuksesi, olet vääjäämättömästi matkalla kohti unelmiesi elämää.

Susanna Purra

Susanna Purra

Sateenkaarisanomat 1/2010 (nro 24)