Sateenkaarisanomat-logo

Ihminen elämän ohjauksessa...

Ihminen on äärettömän monisäikeinen olento. Mikä ihmistä ohjaa ja motivoi, on erityisesti hänen maailmankuvansa.

Mikä taas sen muodostaa, on toinen näkökulma asiaan. Jos ihminen kuitenkin tuntee itsensä, kuten Sokrates kehoittaa, niin hän osaa toimia oman sisimpänsä ohjauksessa, eikä vain ulkoisen maailman antamien impulssien varassa kuin tahdoton marionetti. Ulkoiset paineet ja muut tekijät ovat aina osana ihmisen elämää kaikissa olosuhteissa, ja ne saattavat olla hyvin kannustaviakin, jos olemme onnekkaita. Käytännössä, henkiselle kehitykselle omistautuneen henkilön elämässä kaikki muovautuu hyväenteiseksi ... Kuten eräs suuri sielu Intiasta, Srila Bhaktirakshaka Sridhara Maharaja on todennut, ”(Henkisen kehityksen kannalta) olosuhteet ovat aina suotuisat”. Laajemmin tulkittuna tämä tarkoittaa, että henkisen tien kulkijan elämässä, kaikelle tapahtuvalle on positiivinen näkökulma ja tarkoitus.

Elämä on pohjimmiltaan samaa kaikille. Lähtökohdat ovat kaikilla tässä meitä ympäröivässä aineellisessa luonnossa. Mutta eroavaisuutena ihmisten välillä ovat sisäiset tekijät. Ainoastaan henkisesti suuntautunut henkilö osaa hakeutua sisäisen ohjauksen kannustamana olosuhteisiin, jotka tulevat inspiroimaan hänen sisäistä kehitystään, ja kasvattamaan hänet, samoista lähtökuopista liikkeelle lähteneenä henkilönä, suuntaan joka ylittää eläinten ja karkeiden materialistien ymmärryksen. Usein inspiraation tällaiselle toiminnalle ihmiselämässä antaa jumalainen viisaus, jota edustaa maailmassa kirjallisuus, etenkin pyhä sellainen.

Toisena vaihtoehtona on tietoisuudeltaan harvinaisen korkeasti kehittyneiden henkilöiden seura, eli aitojen mahatmojen läsnäolosta heruva ylimaallinen tieto ja näkemys. Toisin sanottuna, tieto ja tietämättömyys, ovat kaksi peruslähtökohtaa ihmiselämän joka askeleella. Joskus, kun kyseinen henkilö on ainutlaatuisen onnekas, hän vastaanottaa tuon tiedon omasta sisimmästään, aikaisempien elämiensä korkean kehitystason ansiosta (”bahunam janmanam ante”); ja joskus hänen on odotettava, että se saapuu hänen luokseen, heti kun hän on sen vastaanottamiseen kypsä. Tätä olosuhdetta ei voida luoda keinotekoisesti. Kuten Veedoissa sanotaan,
‘’Aito Guru saapuu vasta silloin, kun oppilas on valmis.’’

Kautta Intian ja Nepalin maiden sekä mantujen Persoonallisena Jumalana palvottu Sri Krishna toteaa ystävälleen Arjunalle Bhagavad-gitassa, että kaikelle toiminnalle on seuraavat viisi tekijää: aistit, ulkoiset olosuhteet, moninaiset ponnistukset, toiminnan suorittaja itse, sekä viime kädessä Paramatma (Jumalan paikallistunut olemuspuoli eli Ylisielu jota yogitkin tavoittelevat). Hän jatkaa ja sanoo, että ‘’kaikki niin oikeat kuin väärät teot, joihin kukin henkilö elämässään tässä maailmassa ryhtyy, riippuvat näistä viidestä tekijästä.’’

Johannes Kurki
(Kathmandu, 10/08/10) jaygovinda

Johannes Kurki

Elettyään vuosia Intiassa ja aika ajoin myös Nepalissa artikkelin laatinut Johannes on tehnyt havaintoja näiden henkisesti rikkaiden ja hänelle niin rakkaiden maiden maallisesta köyhyydestä. Siksi hänellä on tähtäimessä kerätä hyväsydämisten ihmisten avulla lahjoituksia orpolasten ja köyhien perheiden kouluikäisten lasten peruskoulutuksen tukemiseksi. Jos haluat osallistua, niin voit kysellä Ulla Oksaselta lisää aiheesta, puh. (02) 250 3636. Tähän projektiin liittyvä websivu on: www.SaveLivesFoundation.org .

Sateenkaarisanomat  2/2010 (nro 25)